اصل بودن کالا

هانی به پشتوانه منابع خود از معتبرترین پخش کننده ها،ضمانت اصل بودن تمامی کالاها و گارانتی هايی که در سايت هانی عرضه می شوند را بر عهده ميگيرد. به همين منظور در صورتيکه کالا و گارانتی مورد نظر مشتری که در سايت هانی ارائه گرديده است شرايط لازم اورجينال بودن را دارا نبود مسئوليت آن بر عهده هانی ميباشد.
 
ضمانت اصل بودن کالا

هانی فقط با تامين کننده های معتبر بازار و به صورت رسمی همکاری مينمايد.

تمامی کالاها از مجاری قانونی وارد کشور ميشوند.

هيچگونه کالای کار کرده و يا غير اصلی در سايت هانی عرضه نميشود.

مشتری می تواند در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در کالای ارسال شده از دريافت کالا خودداری نمايد.

مشتری اين حق را دارد که پس از دريافت کالا و در صورتيکه هرگونه ايراد ظاهری و فنی در کالا مربوطه مشاهده نمود نسبت به بازپس فرستادن کالا اقدام نمايد.

ضمانت اصل بودن گارانتی

کالاهايی که با نام گارانتی ماندگار به فروش ميرسند دارای خدمات پس از فروش ويژه برای مشتريان هانی ميباشند.

گارانتی هانی مسئوليت اصلی بودن گارانتی هايی که در جوره عرضه ميشوند را بر عهده ميگيرد و در صورت گزارش هرگونه شکايت کاربران مبنی بر اصل نبودن گارانتی خود مسئوليت خدمات پس از فروش را بر عهده ميگيرد.